News

News Updates

15

JUNE 2018

डॉ. पद्मा रेखा जिरगे यांच्या वंध्यत्वावरील संशोधनास जागतिकस्तरावर मान्यता

By: admin

वंध्यत्वावरील संशोधनात कोल्हापूरची मोहोर, डॉ. पद्मरेखा जिरगे यांचा संशोधन प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

READ MORE

15

JUNE 2018

डॉ. पद्मा रेखा जिरगे यांच्या वंध्यत्वावरील संशोधनास जागतिकस्तरावर मान्यता

By: admin

वंध्यत्वावरील संशोधनात कोल्हापूरची मोहोर, डॉ. पद्मरेखा जिरगे यांचा संशोधन प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये

Published in Sakal

15

JUNE 2018

डॉ. पद्मा रेखा जिरगे यांच्या वंध्यत्वावरील संशोधनास जागतिकस्तरावर मान्यता

By: admin

वंध्यत्वावरील संशोधनात कोल्हापूरची मोहोर, डॉ. पद्मरेखा जिरगे यांचा संशोधन प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये

Published in Tarun bharat

15

JUNE 2018

डॉ. पद्मा रेखा जिरगे यांच्या वंध्यत्वावरील संशोधनास जागतिकस्तरावर मान्यता

By: admin

वंध्यत्वावरील संशोधनात कोल्हापूरची मोहोर, डॉ. पद्मरेखा जिरगे यांचा संशोधन प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये

Published in Pudhari